( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Today, Advancing Together (AT), partner organization of UNHCR Kosovo marked 8th of March – “International Woman Day 🌷” together with women and girls, majority returnees from Roma, Ashkalia and Egyptian communities of Ferizaj/Uroševac municipality.The participants were pro-actively engaged into the discussions on Human and Women rights, existing protection mechanisms in place, as well as, on socio economic empowerment of women.The meeting was attended by Caritas Kosova, BRAN – Bashkimi Rinor e Ardhmja e Ndritur and Municipal Office for Communities and Return in Ferizaj/Urosevac.
#InternationalWomensDay2021 #GenerationEquality #SupportingTogetherness #IWD2021 #ChooseToChallenge #ActForEqual
—————
Sot, Advancing Together (AT), organizatë partnere e UNHCR Kosovo, shënoi 8 Marsin – “Ditën Ndërkombëtare të Gruas 🌷” së bashku me gra dhe vajza, kryesisht të kthyera nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian nga komuna e Ferizajt.
Pjesëmarrëset u angazhuan në mënyrë pro-aktive në diskutimet mbi të drejtat e Njeriut dhe Grave, mekanizmat ekzistues të mbrojtjes, si dhe mbi fuqizimin socio-ekonomik të grave. Në takim morën pjesë Caritas Kosova, BRAN – Bashkimi Rinor e Ardhmja e Ndritur dhe Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim në Ferizaj.
————
Danas je Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR Kosovo, obeležila 8. Mart – „Međunarodni dan žena 💐“, zajedno sa ženama i devojkama, uglavnom povratnicima, iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana iz opštine Uroševac.
Učesnice su proaktivno bili uključene u raspravu o ljudskim i ženskim pravima, postojećim postojećim mehanizmima zaštite, kao i o socijalno-ekonomskom osnaživanju žena. Sastanku su prisustvovali Caritas Kosova, BRAN – Bashkimi Rinor e Ardhmja e Ndritur, i Opštinska kancelarija za zajednice i povratak u Uroševcu.