( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

“Advancing Together” (AT), and UNHCR, the UN Refugee Agency, today jointly have distributed food packages and hygiene kits to 18 returnee families in Ferizaj/Uroševac municipality, settlements; “Sallahane”, Halit Ibishi” and Dubrava” assistance provided by UNHCR.
The beneficiary families expressed their gratitude to UNHCR and the AT for this provided assistance. #WithRefugees
#EveryoneCounts.

“Advancing Together” (AT), dhe UNHCR, Agjenci e Kombeve të Bashkuara për Refugjatë, sot bashkërisht kanë bërë shpërndarjen e pakove ushqimore dhe kompleteve higjienike për 18 familje të kthyera, në komunën e Ferizajit, në lagjet; “Sallahane”, “Halit Ibishi” dhe “Dubravë”, ndihmë kjo mundësuar nga UNHCR.Familjet përfituese, shprehën falënderimin e tyre për UNHCR-në dhe organizatën AT për ndihmën e ofruar.


“Advancing Together” (AT), i UNHCR, Agencija Ujedinjenih Nacija za Izbeglice, danas zajedno su podelili prehrambene pakete i higijenske setove za 18 povratničkih porodica u opštini Uroševac, u naselja; “Salahane”, Halit Ibiši, i “Dubrava”, pomoć koju je omogućio UNHCR. Porodice su izrazile zahvalnost UNHCR-u i organizaciji AT na pruženoj pomoći.