( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together assists non-majority community families to apply for the assistance package, provided by the Ministry of Communities and Returns (MKK).
Lately, AT officials met with citizens of the non-majority community to inform them about the call of the MKK, and in certain cases, they helped to compile requests for support with: food-hygienic packages, home appliances, furniture, building material, home renovation and home construction.
Advancing Together is a UNHCR Kosovo partner organization.
Advancing Together asiston familjet e komunitetit jo-shumicë për të aplikuar për pakon e asistencës, që ofrohet nga Ministria për Komunitete dhe Kthim (MKK).
Në këto ditët e fundit, zyrtarët e AT u takuan me qytetarë të komunitetit jo-shumicë për ti informuar për thirrjen e MKK-së si dhe në raste të caktuara ndihmuan nȅ përpilimin e kërkesave për mbështetje me: pako ushqimore-higjienike, teknikë të bardhȅ, mobilje, material ndërtimorë, renovim të shtëpive dhe ndërtim të shtëpive.
Advancing Together është organizatë partnere e UNHCR Kosovo
Advanicing Together pomaže porodicama nevećinskih zajednica da se prijave za ‘paket neophodne pomoći’, koji obezbeđuje Ministarstvo za Zajednice i Povratak (MZP).
U poslednjih nekoliko dana, službenici AT su se sastali sa građanima nevećinske zajednice kako bi ih obavestili o pozivu MZP, a u pojedinim slučajevima pomogli su u pripremi zahteva za podršku sa: prehrambeno-higijenskim paketima, belom tehnikom, nameštajem, građevinskim materijalom, renoviranje kuće i izgradnju kuće.
Advancing Together je partnerska organizacija UNHCR Kosovo