( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together (AT) and the Ombudsperson Institution, signed yesterday the continuation of the Memorandum of Cooperation.
Mr. Naim Qelaj and Mr. Bashkim Ibishi, reconfirmed once again the will to implement a common platform in the implementation of projects in the field of protection of human rights and promotion of good governance.
———————————————
Advancing Together (AT) dhe Institucioni i Avokatit të Popullit, nënshkruan dje vazhdimin e Memorandumit të Bashkëpunimit.
Z. Naim Qelaj dhe z. Bashkim Ibishi, ri-konfirmuan edhe njëherë vullnetin e zbatimit të platformës së përbashkët në realizimin e projekteve në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe promovimit të qeverisjes së mire.
———————————————
Advancing Together (AT) i Institucija Ombudsmana, potpisali su juče nastavak Memoranduma o saradnji.
G. Naim Qelaj i g. Bashkim Ibishi su još jednom potvrdili volju za sprovođenje zajedničke platforme u realizaciju projekata u oblasti zaštite ljudskih prava i promovisanje dobrog upravljanja.