( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

“Advancing Together” (AT), dhe UNHCR, Agjenci e Kombeve të Bashkuara për Refugjatë, sot bashkërisht kanë bërë shpërndarjen e pakove ushqimore dhe kompleteve higjienike për 12 familje të kthyera, në komunën e Gjilanit, ndihmë kjo mundësuar nga UNHCR.
Familjet përfituese, shprehën falënderimin e tyre për UNHCR-në dhe organizatën AT për ndihmën e ofruar.

“Advancing Together” (AT), i UNHCR, Agencija Ujedinjenih Nacija za Izbeglice, danas zajedno su podelili prehrambene pakete i higijenske setove za 12 povratničkih porodica u opštini Gnjilane, pomoć koju je omogućio UNHCR.
Porodice su izrazile zahvalnost UNHCR-u i organizaciji AT na pruženoj pomoći.

“Advancing Together” (AT), and UNHCR, the UN Refugee Agency, today jointly have distributed food packages and hygiene kits to 12 returnee families in Gjilan/Gnjilane municipality, assistance provided by UNHCR.
The beneficiary families expressed their gratitude to UNHCR and the AT for this provided assistance.