( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT) as UNHCR partner has distributed school material to the Roma and Ashkali returnee children in Gracanice/Gracanice aiming to support them in this period of distance learning platform due to Covid 19 Emergency.

Advancing Together (AT) si Partner i UNHCR-së ka shpërndarë materiale shkollore për fëmijët e kthyer Romë dhe Ashkali në komunën e Gracanicës me qëllim që t’i mbështesin ata në këtë periudhë të mësimit në distancë për shkak të Pandemise Covid 19.

Advancing Together (AT) Partner UNHCR-a je podelio školski materijal za povratnićku decu iz Romske i Aškaliske zajednice u Gračanici sa ciljem da im pomognu u obrazovanju tokom vanrednog stanja zbog pandemije Covid 19.