( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

In cooperation with the Municipality of South Mitrovica, Advancing Together (AT), as a partner of UNHCR Kosovo, is facilitating the verification process for the registration of the right to use the property in the Roma Mahalla, South Mitrovica.

 

Në bashkëpunim me Komunën e Mitrovicës Jugore, Advancing Together (AT), si partner i UNHCR Kosovo, është duke e lehtësuar procesin e verifikimit, për regjistrimin e së drejtës për shfrytëzim të pronës në Mëhallën e Romëve, Mitrovicë Jugore.

 

U saradnji sa opštinom Južna Mitrovica, Advancing Together (AT), kao partner UNHCR Kosovo, olakšava proces verifikacije za registraciju prava na korišćenje imovine u romskoj mahali, Južna Mitrovica.