( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together (AT) met today with the Association “Down Syndrome Kosova” (DKS) in order to establish a cooperation for the future in the field of referrals and addressing the cases identified with Down Syndrome.

———————
Advancing Together (AT) u takua sot me Shoqatën “Down Syndrome Kosova” (DKS) me qëllim të themelimit të bashkëpunimit për të ardhmen në fushën e referimit dhe adresimit të rasteve të identifikuara me Sindromën Down.
———————
Advancing Together (AT) danas se sastao sa Udruženjem “Down Syndrome Kosova” (DKS) kako bi uspostavili buduću saradnju na polju upućivanja i rešavanja slučajeva identifikovanih sa Sindromom Down.