( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT) signed today a Memorandum of Cooperation with the Vocational School “Shtjefën Gjeçovi” in Pristina. On this occasion, it was agreed to cooperate in the field of capacity building for young men and women, with special emphasis on the non-majority community through awareness and vocational training with more pronounced interest in the most demanded areas of the labor market.
—————————————–
Advancing Together (AT) nënshkroi sot Memorandum Bashkëpunim me Shkollën Profesionale “Shtjefën Gjeçovi” në Prishtinë. Me këtë rast u dakordua për të bashkëpunuar në fushën e ngritjen së kapacititeve për të rinjët dhe të rejat, me theks të veqantë nga komuniteti jo shumicë përmes sensibilizimit dhe aftësimit profesional me interes më të theksuar fushat më të kërkuara nga tregu i punës.
—————————————–
Advancing Together (AT) je danas potpisala Memorandum o saradnji sa Stručnom školom “Shtjefën Gjeçovi” u Prištini. Ovom prilikom je dogovorena saradnja u polju izgradnje kapaciteta za mladiće i djevojke, sa posebnim naglaskom na nevećinsku zajednice kroz stručno osvesšćivanje i osposobljavanje sa izraženijim interesovanjem za najtraženije oblasti tržišta rada.