( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

“Advancing Together” (AT), UNHCR’s partner organization, through advocacy assisted an Egyptian family, returnee in village Brekoc/Brekovac, Gjakova/Đakovica municipality, to enroll a child from this family in the first grade of primary school. This family, was also provided with assistance for the previous vaccination of the child, as one of the conditions for registration.
Advancing Together (AT) will continue to be committed to providing assistance to families in need, during this global pandemic.

“Advancing Together” (AT), organizatë partnere e UNHCR-it, përmes ndërmjetësimit, ka ndihmuar një familje të komunitetit Egjiptian, të kthyer në fshatin Brekoc, komuna e Gjakovës, në regjistrimin në klasë të parë të shkollës fillore, të një fëmije nga kjo familje. Gjithashtu, fëmija është ndihmuar në vaksinimin paraprak të tij, si një ndër kushtet për regjistrim. “Advancing Together” (AT) do të vazhdojë të jetë e përkushtuar në ofrimin e ndihmës, familjeve në nevojë në këtë kohë pandemie globale.

Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR-a, posredovanjem je pomogla jednu porodicu iz egipatske zajednice koja se vratila u selo Brekovac, opština Đakovica, da upiše njihovo dete u prvi razred osnovne škole, Takođe, ovoj porodici, pružena je pomoć za preliminarnu vakcinaciju deteta, kao jedan od uslova za registraciju.
“Advancing Together” (AT) će i dalje biti posvećena pružanju pomoći porodicama u potrebi, u ovom trenutku globalne pandemije.

#AdvancingTogether
#HealthForAll
#COVID19