( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together – “AT” during this week held two informative and motivational meetings in #Obiliq and #Peja regarding the importance of active participation in the labor market and the development of professional skills and capacities through various trainings in the most demanded industries in the labor market. This session was held in open space of our people of concern while respecting the rules set by the world health organization to combat Covid19.

Advancing Together – “AT” gjatë kësaj jave në komunën e #Obiliqit dhe #Pejës ka mbajtur dy takime informuese dhe motivuese në lidhje me rëndësinë e pjesëmarjes aktive në tregun e punës dhe ngritjen e shkathtësive dhe kapaciteteve profesionale përmes trajnimeve të ndryshme në industritë më të kërkuara në tregun e punës. Keto sesione janë mbajtur në hapsirë të hapur tek personat nën përkujdesjen tonë duke respektuar regullat e vendosura nga organizata botërore e shëndetësisë.

Advancing Together -Tokom ove nedelje, „AT“ je održao dva informativna i motivaciona sastanka u opštinama ##Obilić i #Peć o značaju aktivnog učešća na tržištu rada I izgradnji profesionalnih veština i kapaciteta kroz različite obuke u najtraženijim industrijama na tržištu rada. Ova informativna sesija je odrzana na otvorenom prostoru za ljude kojima pomazemo, postujuci pravila koja su postavjena od svetske zdravstvene organizacije.