( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
“Advancing Together” hosted a group of students from the Global Campus of Human Rights – EMA, European Master’s Degree in Human Rights and Democratization. The students were informed about protection and promotion of human rights in Kosovo from civil society perspective. The participants posed a numerous questions, focusing on better understanding on how human rights protection mechanism are functioning and challenges of civil society organizations in defending human rights.
————————————————————–
Advancing Together” priti një grup studentësh nga Kampusi Global i të Drejtave të Njeriut – EMA, me Diplomë Master Evropian në të Drejtat e Njeriut dhe Demokratizim. Studentët u informuan për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut në Kosovë nga perspektiva e shoqërisë civile. Pjesëmarrësit shtruan një sërë pyetjesh, duke u fokusuar në kuptimin më të mirë se si funksionojnë mekanizmat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe sfidat e organizatave të shoqërisë civile në mbrojtjen e të drejtave të njeriut.
————————————————————–
„Advancing Together“ je ugostio grupu studenata Globalnog kampusa ljudskih prava – EMA, diplomirani sa evropskim magistarskim stepenom ljudskih prava i demokratizacije. Studenti su informisani o zaštiti i unapređenju ljudskih prava na Kosovu iz perspektive civilnog društva. Učesnici su postavili brojna pitanja, fokusirajući se na bolje razumevanje funkcionisanja mehanizama zaštite ljudskih prava i izazova organizacija civilnog društva u odbrani ljudskih prava.