( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

The Ashkali returnee woman in the municipality of Fushë Kosovë / Kosovo Polje is one of many returnees who have encountered difficulties in obtaining their personal documentation in Kosovo. Advancing Together (AT), a partner organization of UNHCR Kosovo in cooperation with the Municipality of Prishtina, has assisted her to obtain the birth certificate and the citizenship of Kosovo. This document will enable her and her 12 other family members to be registered, obtain their personal documentation and have access to the services and basic human rights.
——————————————-

E kthyera nga komunitetit Ashkali në komunën e Fushë Kosovës është një nga shumë personat e kthyer të cilët kanë hasur në vështirësi për rregullimin e dokumentacionit personal në Kosovë. Advancing Together (AT), organizatë partnere e UNHCR Kosovo në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës, i ka ndihmuar asaj të pajiset me extraktin e lindjes dhe me shtetësi të Kosovës. Ky dokument do t’i mundësoj asaj dhe 12 anëtarëve të tjerë të familjes të regjistrohen, paisen me dokumentacion personal për t’iu mundësuar qasja në shërbime dhe në drejtat themelore të njeriut.
——————————————-
Žena povratnica Aškalija iz opštine Kosovo Polje jedna je od mnogih povratnika koji su naišli na poteškoće u pribavljanju lične dokumentacije na Kosovu. Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR Kosovo u saradnji sa opštinom Priština, pomogla joj je da dobije izvod rodjenih i državljanstvo Kosova. Ovaj dokument će omogućiti njoj i njenim još 12 članova porodice da se registruju, dobiju njihovu ličnu dokumentaciju i imaju pristup uslugama i osnovnim ljudskim pravima.