( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together (AT) met with the Deputy Director of the primary school “Bajram Curri” in Istog/Istok Ms. Fatime Dreshaj and with the school tutoress Ms. Qendresa Avdijaj with whom raised up the issue of school drop-out among community children in this municipality. AT advocated with them the possibility of return to school of an Ashkali community returnee girl who has lately missed the school classes and the school management has shown willingness to cooperate with the AT on this matter.
Advancing Together (AT) u takua me Zëvendësdrejtoreshën e shkollës fillore “Bajram Curri” në Istog znj. Fatime Dreshaj dhe me pedagogen e shkollës znj. Qëndresa Avdijaj me të cilat ngriti çështjen e braktisjes së shkollës nga radhët e fëmijëve të komunitetit në këtë komunë. AT-ja me këtë rast avokoi me to mundësinë e kthimit në shkollë të një vajze të kthyer nga komuniteti ashkali, e cila së fundi ka munguar në orët e mësimit dhe menaxhmenti i shkollës ka treguar gatishmëri që të bashkëpunojë me AT-në për këtë çështje.
Advancing Together (AT) se sastao sa zamenikom direktora Osnovne škole „Bajram Curri“ u Istoku gđom. Fatime Dreshaj i sa školskim pedagogom gđom. Qendresa Avdijaj sa kojom je pokrenuo pitanje napuštanja škole iz redova dece zajednice u ovoj opštini. AT ovom prilikom se sa njima zalagao za mogućnost povratka u školu ove povratnićke djevojčice iz zajednice Aškalija, koja je u poslednje vreme izostajala sa nastave i rukovodstvo škole je pokazalo spremnost da sarađuje sa AT po ovom pitanju.