( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Today, fourteen (14) young women of Roma, Egyptian and Ashkali communities, from Klina and Istog municipalities, started education courses for Beauty Professionals. This is just the first step towards economic self-sufficiency of these women.

Women’s vocational trainings are conducted through Project “𝗘𝗺𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗳 𝘄𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝘆𝗼𝘂𝘁𝗵 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵 𝗲𝗻𝗵𝗮𝗻𝗰𝗶𝗻𝗴 𝗲𝗺𝗽𝗹𝗼𝘆𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗮𝗻𝗱 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽 𝘀𝗸𝗶𝗹𝗹𝘀”, supported by Canadian Department of Foreign Affairs, Trade, and Development, through Embassy of Canada for Croatia and Kosovo.

Sot, katërmbëdhjetë (14) të reja nga komunitetet Romȅ, Egjiptian dhe Ashkali, tȅ komunȅs sȅ Klinës dhe Istogut, kanë filluar kurset e edukimit për profesioniste të industrisȅ sȅ bukurisë. Ky është vetëm hapi i parë drejt pavarȅsimit ekonomik të këtyre grave.

Trajnimet profesionale të grave zhvillohen përmes Projektit “𝗙𝘂𝗾𝗶𝘇𝗶𝗺𝗶 𝗶 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗲 𝗱𝗵𝗲 𝘁ë 𝗿𝗶𝗻𝗷𝘃𝗲 𝗽ë𝗿𝗺𝗲𝘀 𝗿𝗿𝗶𝘁𝗷𝗲𝘀 𝘀ë 𝗽𝘂𝗻ë𝘀𝗶𝗺𝗶𝘁 𝗱𝗵𝗲 𝗮𝗳𝘁ë𝘀𝗶𝘃𝗲 𝘀𝗶𝗽ë𝗿𝗺𝗮𝗿𝗿ë𝘀𝗲”, i mbështetur nga Departamenti Kanadez i Punëve të Jashtme, Tregtisë dhe Zhvillimit, përmes Ambasadës së Kanadasë për Kroacinë dhe Kosovën.

Danas je četrnaest (14) mladih žena iz zajednica Roma, Egipćana i Aškalija, iz opština Klina i Istok, započelo kurseve za profesionalce u industriji lepote. Ovo je samo prvi korak ka ekonomskoj nezavisnosti ovih žena.

Stručne obuke za žene se sprovode kroz projekat „𝗢𝘀𝗻𝗮ž𝗶𝘃𝗮𝗻𝗷𝗲 ž𝗲𝗻𝗮 𝗶 𝗺𝗹𝗮𝗱𝗶𝗵 𝗸𝗿𝗼𝘇 𝘂𝗻𝗮𝗽𝗿𝗲đ𝗲𝗻𝗷𝗲 𝘃𝗲š𝘁𝗶𝗻𝗮 𝘇𝗮𝗽𝗼š𝗹𝗷𝗮𝘃𝗮𝗻𝗷𝗮 𝗶 𝗽𝗿𝗲𝗱𝘂𝘇𝗲𝘁𝗻𝗶š𝘁𝘃𝗮“, koji je podržan od strane Kanadskog Ministarstva spoljnih poslova, trgovine i razvoja, preko Ambasade Kanade za Hrvatsku i Kosovo.