( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Yesterday, an orientation and information session was held in the offices of AT with 10 young people from different towns of Kosovo who were informed about the program related to their participation in the unique event “Dik he na bister” (Look and don’t Forget) to be held in Krakow and Auschwitz-Birkenau, Poland. The purpose of the event is to mark the Commemorative Day August 2-Roman Holocaust.
This event will bring together Roma and non-Roma young from all over Europe with the aim of empowering them to raise their voices and become agents of change, promote solidarity, to jointly build a Europe based on respect, dialogue, human rights and equal opportunities.
This European initiative aims for Roma youth advocate for the official recognition of August 2-nd as the Roma Holocaust Memorial Day.
The event will last from July 29 to August 4, 2022.

————————————

Në zyret e AT-së u mbajt dje sesion orientues dhe informues me 10 të rinjë të qyteteve të ndryshme të Kosovës të cilët u njoftuan rreth programit që ka të bëjë me pjesëmarrjen e tyre në evetin unik “Dik he na bister” (Shiko dhe mos Harro) që do të mbahet në Krakow dhe Aushwitz – Birkenau të Polonisë. Eventi ka për qëllim shenimin e Ditës Përkujtimore 2 Gushti-Holokausti Rom.

Ky event do të mbledh bashkë të rinjë të komunitit Rom dhe jo-Rom nga e gjithë Evropa me qëllim të fuqizimit të tyre që të ngrisin zërin dhe për tu bërë agjent të ndryshimit, të promovojnë solidaritet që bashkërisht të ndërtohet një Evropë e bazuar në respekt, dialog, drejta të njeriut dhe mundësive të barabarta.
Kjo iniciativë Evropiane synon që rinia Rome të avokoje për njohjen zyrtare të 2 Gushtit si Dita Përkujtimore e Holokaustit Rom.
Eventi do të zgjasë nga 29 Korrik deri më 04 Gusht 2022.
————————————
Juče je u kancelarijama AT održana orijentacijska-informativna sesija sa 10 mladih ljudi iz različitih gradova Kosova koji su se informisali sa programom u vezi njihovog učešća na jedinstvenom događaju „Dik he na bister“ (Pogledaj i ne zaboravi ) koji će se održati u Krakovu i Aušvic-Birkenauu, Poljska. Svrha manifestacije je obeležavanje 2. avgusta, Dana sećanja na romske žrtve holokausta.
Ovaj događaj će okupiti mlade iz romske i neromske zajednice iz cele Evrope sa ciljem da ih osnaži da podignu svoj glas i postanu nosioci promena, promovišu solidarnost za zajedničku izgradnju Evrope zasnovanu na poštovanju, dijalogu, ljudskim pravima i jednakim mogućnostima.
Ova evropska inicijativa ima za cilj da se romska omladina zalaže za zvanično priznanje 2. avgusta kao Dana sećanja na Holokaust Roma.
Manifestacija će trajati od 29. jula do 4. avgusta 2022. godine.