( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT) has today published the report titled “Durable Housing Solutions Associated with Property Rights Challenges in Kosovo”.

The study, which was conducted with the support from the the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Mission Office in Kosovo to which Advancing Together is a partner organization, report provides an overview of the property rights challenges affecting returnees in Kosovo. For more information, follow the link below.

Advancing Together (AT) publikoi sot raportin me titull ”ZGJIDHJET E QËNDRUESHME TË BANIMIT LIDHUR ME
SFIDAT E TË DREJTAVE PRONËSORE NË KOSOVË”
.

Hulumtimi është hartuar me mbështetjen e Zyrës së Misionit të Komesariatit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatët (UNHCR) në Kosovë me të cilët Advancing Together është organizatë partnere, raporti ofron një pasqyrë të sfidave të të drejtave pronësore që prekin të kthyerit në Kosovë. Për më tepër informacine, ndiqni linkun më poshtë.

Advancing Together (AT) je danas objavio izveštaj pod nazivom „ TRAJNA STAMBENA REŠENJA POVEZANA SA IZAZOVIMA IMOVINSKIH PRAVA NA KOSOVU“.

Istraživanje je izrađen uz podršku Kancelarije misije Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) na Kosovu sa kojom je Advancing Together partnerska organizacija, daje pregled izazova imovinskih prava koji utiču na povratnike na Kosovu. Za više informacija, pratite vezu ispod.