( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
“𝙒𝙞𝙩𝙝𝙤𝙪𝙩 𝙜𝙚𝙣𝙙𝙚𝙧 𝙚𝙦𝙪𝙖𝙡𝙞𝙩𝙮 𝙩𝙤𝙙𝙖𝙮, 𝙖 𝙨𝙪𝙨𝙩𝙖𝙞𝙣𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙖𝙣 𝙚𝙦𝙪𝙖𝙡 𝙛𝙪𝙩𝙪𝙧𝙚, 𝙧𝙚𝙢𝙖𝙞𝙣 𝙗𝙚𝙮𝙤𝙣𝙙 𝙤𝙪𝙧 𝙧𝙚𝙖𝙘𝙝”.
On this International Women’s Day 8th of March, Advancing Together (AT) partner organization of UNHCR Kosovo joins the call for gender equality and honors women’s leadership and contribution towards a sustainable future.
—————————————————
“𝙋𝙖 𝙗𝙖𝙧𝙖𝙯𝙞 𝙜𝙟𝙞𝙣𝙤𝙧𝙚 𝙨𝙤𝙩, 𝙣𝙟𝙚̈ 𝙚 𝙖𝙧𝙙𝙝𝙢𝙚 𝙚 𝙦𝙚̈𝙣𝙙𝙧𝙪𝙚𝙨𝙝𝙢𝙚 𝙙𝙝𝙚 𝙚 𝙗𝙖𝙧𝙖𝙗𝙖𝙧𝙩𝙚̈ 𝙢𝙗𝙚𝙩𝙚𝙩 𝙥𝙚̈𝙧𝙩𝙚𝙟 𝙢𝙪𝙣𝙙𝙚̈𝙨𝙞𝙫𝙚 𝙩𝙤𝙣𝙖”. Save & Exit
Në këtë Ditë Ndërkombëtare të Gruas, 8 Marsi, Advancing Together (AT) organizatë partnere e UNHCR Kosovo, i bashkohet thirrjes për barazi gjinore dhe nderon lidershipin dhe kontributin e grave drejt një të ardhmeje të qëndrueshme.
—————————————————
„𝘽𝙚𝙯 𝙧𝙤𝙙𝙣𝙚 𝙧𝙖𝙫𝙣𝙤𝙥𝙧𝙖𝙫𝙣𝙤𝙨𝙩𝙞 𝙙𝙖𝙣𝙖𝙨, 𝙤𝙙𝙧𝙯̌𝙞𝙫𝙖 𝙞 𝙟𝙚𝙙𝙣𝙖𝙠𝙖 𝙗𝙪𝙙𝙪𝙘́𝙣𝙤𝙨𝙩 𝙤𝙨𝙩𝙖𝙟𝙪 𝙞𝙯𝙫𝙖𝙣 𝙣𝙖𝙨̌𝙞𝙝 𝙢𝙤𝙜𝙪𝙘́𝙣𝙤𝙨𝙩𝙞”.
Na ovaj Međunarodni dan žena 8. marta, „Advancing Together“ (AT) partnerska organizacija UNHCR Kosovo pridružuje se pozivu za rodnu ravnopravnost i odaje počast ženskom liderstvu i doprinosu održivoj budućnosti.