( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT), a partner organization of UNHCR, marked today the International Children’s Day in cooperation with the Primary School “Skenderbeu” in the village of Trebovic, Municipality of Pej/Pec. The event brought together children from all communities with whom Human / Children’s Rights were discussed Also, children through visual works and essays display their messages regarding the respect and promotion of children’s rights.

—————————————-

Advancing Together (AT), organizatë partnere e UNHCR-së shenoi sot Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve në bashkëpunim me Shkollën Fillore “Skenderbeu” në fshatin Treboviç Komuna e Pejës. Aktiviteti mblodhi së bashku fëmijët nga të gjitha komunitetet për të biseduar për të Drejtat e Njeriut/Fëmijëve. Në fund të aktivitetit u bë paraqitja e punimeve të punuara nga fëmijët me tematikë nga fusha e të drejtave të fëmijëve.

————————————

Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR-a, obeležila je danas Međunarodni dan deteta u saradnji sa osnovnom školom Skenderbeu u selu Trebović, opština Peć. Događaj je okupio decu iz svih zajednica sa kojima se razgovaralo o ljudskim / dečijim pravima. Takođe, deca kroz vizuelna dela i eseje prikazuju svoje poruke u vezi sa poštovanjem i promocijom dečjih prava.