( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Living together in peace with others is about accepting differences, having the ability to listen, know, respect and value the others and living peacefully and unitedly. As the world is marking the first steps of recovery from the global pandemic with Covid19, on the International Day for Living Together Peace Together, Advancing Together (AT) calls for joining the initiative for a better recovery, fairer and more peaceful world. ✌

———————

Të jetosh së bashku në paqe me të tjerët ka të bëjë me pranimin e dallimeve, të kesh aftësinë për të dëgjuar, njohur, respektuar dhe vlerësuar të tjerët, si dhe të jetosh në mënyrë paqësore dhe të bashkuar. Derisa bota po shenon hapat e parë të rikuperimit nga pandemia globale me Covid19, në Ditën Ndërkombëtare të të jetuarit në Paqe së bashku, Advancing Together (AT) bën thirrje që ti bashkohemi iniciativës për një rikuperim më të mirë të botës, më të drejtë dhe më paqësor. ✌

———————

Zajednički život u miru sa drugima podrazumeva prihvatanje različitosti, sposobnost da slušamo, poznajemo, poštujemo i cenimo druge i živimo mirno i jedinstveno. Dok svet obeležava prve korake oporavka od globalne pandemije sa Covid19, na Međunarodni dan zajedničkog života, Advancing Together (AT) poziva sve da se pridružimo inicijativi za bolji, pravedniji i mirniji oporavak sveta. ✌