( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Mother Earth is sending us a message. Nature is suffering. It is clearly urging a call to restore and treat it with love and care. Join “Advancing Together (AT)” initiative and global movement to protect and restore our world!
Today, AT- partner organization of UNHCR Kosovo marked the “International Mother Earth Day” with a symbolic activity in village Plemetin/a (Obiliq) through planting of few seedlings in the yard of the Social House Building where returnees and community joined this initiative.
——————————-
Nëna Tokë po na dërgon mesazh. Natyra po vuan. Është një thirrje e qartë për ta rikthyer dhe trajtuar atë me dashuri dhe kujdes. Bashkohuni me iniciativën e “Advancing Together (AT)” dhe lëvizjes globale për të mbrojtur dhe rikthyer botën tonë!
Sot, AT – organizatë partnere e UNHCR Kosovo shënoi “Ditën Ndërkombëtare të Nënës Tokë” me një aktivitet simbolik në fshatin Plemetin (Obiliq) përmes mbjelljes së disa fidaneve në oborrin e Ndërtesës së Banimit Social, ku persona të kthyer dhe komuniteti iu bashkuan kësaj iniciative.
——————————-
 Majka Zemlja nam šalje poruku. Priroda pati. Jasno nas poziva da je obnovimo i tretiramo s’ ljubavlju i pažnjom. Pridružite se inicijativi “Advancing Together (AT)” i globalnom pokretu za zaštitu i obnovu našeg sveta.
Danas, AT- partnerska organizacija UNHCR Kosovo obeležila je „Međunarodni Dan Majke Zemlje” simboličnom aktivnošću u selu Plemetine (Obilic) kroz sadnju nekoliko sadnica u dvorištu zgrade Društvene kuće gde su se povratnici i zajednica pridružili ovoj inicijativi.