( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Prej datës 13 deri me 15 Prill 2018 Advancing Together (AT) ka organizuar trajnimin tre ditor ne kuadër te projektit “Learning through the past, nowadays to the future”.

Te rinjë nga te gjitha etnite si dhe nga pjesë të ndryshme të Kosovës kanë zhvilluar trajnimin interaktiv me qëllim të ngritjes së ndjeshmërisë, solidaritetit, tolerancës dhe respektit për të Drejtat Universale të Njeriut.