( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Today the young people from Kosovo started with the lectures of the event “Dikh he na bister” (See and don’t forget).
During one week, 10 young people from different cities of Kosovo will have the opportunity to learn more about the Roma Holocaust and Auschwitz.
During these workshops, participants from Kosovo will also exchange their experiences with more than 150 participants from around the world.
For years, Advancing Together (AT) with participants from Kosovo participates in this European initiative to advocate for the official recognition of August 2 as the Commemoration Day of the Roma Holocaust.

#RomaGenocide #romaholocaust #nabister #dikhhenabister #2august #2ndofaugust #holocaust #RomaGenocide #romaholocaust #nabister #dikhhenabister #2august #2ndofaugust #holocaust #WeRememberYou #weremember

————————————————————————–

Të rinjtë nga Kosova filluan sot me ligjeratat për eventin “Dikh he na bister” (Shiko dhe mos harro).
10 të rinjë nga qytete të ndryshme të Kosovës do të kenë mundësinë gjatë një jave të mësojnë më shumë rreth Holokaustit Rom dhe Aushwitz.
Gjatë këtyre punëtorive, pjesëmarrësit nga Kosova gjithashtu do të shkëmbejnë përvojat e tyre me rreth 150 pjesëmarrës të tjerë nga bota.
Vite me radhë Advancing Together (AT) me pjesëmarrës nga Kosova merr pjesë në këtë iniciativë evropiane për të avokuar për njohjen zyrtare të 2 Gushtit si dita përkujtimore e Holokaustit Rom.