( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Liridona has always had a dream to become a fashion designer. She could make her dream true when she was selected to attend a Vocational Training in Tailoring where she took the first steps towards designing and tailoring. This was possible through the UN COVID-19 MPTF Project implemented last year by AdvancingTogether – partner organization of UNHCR Kosovo.
Liridona is a Kosovo Roma girl (18 years old) that comes from a 7 members’ family, internally displaced, originally from Prishtina/Pristina. After 1999 her family lives in Fushë Kosova/Kosovo Polje. They live in difficult conditions since none of their family members have a regular income.
With the support of SIGMA BMC – the Contracted Company for Vocational Training, Liridona got engaged into internship at “ Albina Dyla ” Company in Fushë Kosovo / Kosovo Polje. She worked hard to show her devotion towards designing the dresses of this Company. After a month she was offered a job contract initially for 6 months with the possibility of extension for 18 more months. Liridona is very happy with her achievement. She has a dream to become a Leader of her own Dress Designing Company.
On the occasion of 8th March – International Women’s Day , she wants to convey a message to all girls and women, in particular those from community groups: “Never stop pursuing your dreams – go to school, get trained and grab any opportunity that life gives you. This is the only path that takes you towards the empowerment”.
#InternationalWomensDay2021 💐 #GenerationEquality #SupportingTogetherness #IWD2021 🌹


Liridona gjithmonë ka ëndërruar të bëhet stiliste. Ajo mundi ta bënte ëndrrën e saj realitet kur u zgjodh për të ndjekur një Trajnim Profesional në Rrobaqepësi, ku bëri hapat e parë drejt dizenjimit dhe rrobaqepësisë. Kjo ishte e mundur përmes Projektit UN COVID-19 MPTF të zbatuar vitin e kaluar nga AdvancingTogether – organizatë partnere e UNHCR Kosovo.
Liridona është një vajzë rome e Kosovës (18 vjeçe) që vjen nga një familje 7 anëtarëshe, e zhvendosur brenda vendit, me origjinë nga Prishtina. Që nga viti 1999, familja e saj jeton në Fushë Kosovë. Ata jetojnë në kushte të vështira, pasi asnjë nga anëtarët e familjes së tyre nuk kanë të ardhura të rregullta.
Me mbështetjen e SIGMA BMC, kompania e kontraktuar për Trajnime Profesionale, Liridona u angazhua në praktikë në Kompaninë ” Albina Dyla ” në Fushë Kosovë. Ajo punoi shumë për të treguar përkushtimin e saj ndaj dizajnimit të veshjeve të kësaj Kompanie. Pas një muaji asaj iu ofrua një kontratë pune fillimisht për 6 muaj me mundësinë e zgjatjes për 18 muaj të tjerë. Liridona është shumë e lumtur me arritjen e saj. Ajo ka një ëndërr, të bëhet një Drejtuese e Kompanisë së saj të Dizejnimit të Veshjeve.
Me rastin e 8 Marsit – Ditës Ndërkombëtare të Gruas, ajo dëshiron të përcjellë një mesazh për të gjitha vajzat dhe gratë, veçanërisht ato nga grupet e komunitetit: “Mos ndaloni kurrë së ndjekuri ëndrrat tuaja – shkoni në shkollë, trajnohuni dhe merrni çdo mundësi që jeta ju jep. Kjo është rruga e vetme që ju çon drejt fuqizimit”.


Liridona je oduvek imala san da postane modni dizajner. Ukazala joj se prilika da ostvari svoje snove kada je izabrana za pohađanje stručnog obrazovanja za krojenje gde je preduzela prve korake ka dizajniranju i krojenju. To je bilo moguće zahvaljujući UN COVID-19 MPTF projektu sprovedenom prošle godine od strane AdvancingTogether, partnerske organizacije UNHCR Kosovo.
Ljiridona je kosovska romska devojčica (18 godina) koja potiče iz sedmočlane porodice, interno raseljene i poreklom iz Prištine. Od 1999. g. njena porodica živi u Kosovu Polju. Žive u teškim uslovima, jer niko od članova porodice nema redovna primanja.
Uz podršku SIGMA BMC kompanije ugovarača za stručno obrazovanje, Ljiridona je angažovana na praksi u kompaniji „ Albina Dyla “ u Kosovom Polju. Mnogo je radila da bi pokazala svoju posvećenost dizajniranju haljina ove kompanije. Posle mesec dana ponuđen joj je ugovor o zaposlenju u početku na šest (6) meseci, sa mogućnošću produženja za još 18 meseci. Ljiridona je veoma zadovoljna svojim postignućem. Ona ima san da postane lider sopstvene kompanije za dizajniranje haljina.
Povodom 8. marta – Međunarodnog dana žena, ona želi da prenese poruku svim devojkama i ženama, posebno onima iz zajednica: „Nikada nemojte prestati da sledite svoje snove – idite u školu, obučite se i ugrabite svaku priliku koju vam život pruža. Ovo je jedini put koji vas vodi ka osnaživanju.”