( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

On the occasion of the meeting between the leaders of the Western Balkans and leaders of the EU Member States – part of the Berlin process, Advancing Together (AT) joined the initiative for signing the request, together with 63 Civil Society Organizations from all over the Balkans, to EU member states and Western Balkan leaders to act swiftly to abolish visa regimes and establish freedom of movement for all citizens of the Western Balkans traveling within the region and throughout the Schengen area.

Me rastin e takimit nës të mes liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe udhëheqësve të Shteteve Anëtare të BE së – pjesë e procesit të Berlinit, Advancing Together (AT) ju bashkua iniciativës për nëshkrimin e kërkesës, bashkë me 63 Organizata të Shoqërisë Civile nga i gjithë Ballkani, drejtuar vendeve anëtare të BE-së dhe udhëheqësve të Ballkanit Perëndimor për të vepruar me shpejtësi në heqjen e regjimeve të vizave dhe vendosjen e lirisë së lëvizjes për të gjithë qytetarët e Ballkanit Perëndimor, që udhëtojnë brenda rajonit dhe në të gjithë zonën Shengen.


 
Povodom sastanka lidera zapadnog Balkana i lidera država članica BE – deo berlinskog procesa, Advancing Together (AT) se pridružio inicijativi za potpisivanje zahteva, zajedno sa 63 organizacije civilnog društva iz svih krajeva Balkana, državama članicama EU i liderima zapadnog Balkana da brzo deluju na ukidanju viznog režima i uspostavi slobodu kretanja za sve građane zapadnog Balkana koji putuju unutar regiona i širom šengenskog prostora.:
Request to the EU Member States and WB leaders - Enable freedom of movement