( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
The girls of the Egyptia community, Lejla and Egzonita are realizing their long-standing dream of becoming a professional pastry chef and to run their own pastry shop “The Sweet Filled Store” in the city of Peja.
Advancing Together (AT) under the UNHCR Project supported them in capacity building through Vocational Training in Pastry and through fundraising advocacy. The project aims at the socio-economic empowerment of young people from the ranks of communities.
Advancing Together continues to advocate on behalf of the girls to raise funds for the expansion of this activity.
For more, watch their video on ATV channel.
Vajzat e komunitetit Egjiptian, Lejla dhe Egzonita po realizojnë ëndrrën e tyre të kahmotshme për tu bërë pastiqere profesionale dhe për të drejtuar pastiçerinë e tyre “The Sweet Filled Store” në qytetin e Pejës.
Advancing Together (AT) në kuadër të Projektit të UNHCR-së i mbështeti ato në ngritjen e kapaciteteve përmes trajnimit profesional në Pastiqeri dhe përmes avokimit për ngritje të fondeve. Projekti synon fuqizmin socio-ekonomik të të rinjëve nga radhët e komuniteve.
Advancing Together vazhdon të avokojë në emër të vajzave për të ngritur fonde për zgjerimin e kësaj veprimtarie.
Për më tepër ndiçni videon në kanalin ATV.
Devojke iz egipatske zajednice, Lejla i Egzonita, ostvaruju svoj dugogodišnji san da postanu profesionalni poslastičar i da vode sopstvenu poslastičarnicu „The Sveet Filled Store“ u gradu Peći.
Advancing Together (AT) u okviru UNHCR-ovog projekta podržalo ih je u izgradnji kapaciteta kroz stručnu obuku u poslastičarstvu i kroz avociranje prikupljanja sredstava. Projekat ima za cilj socio-ekonomsko osnaživanje mladih iz redova zajednica.
Advancing Together nastavlja da avocira u ime devojaka za prikupljanje sredstava za proširenje ove aktivnosti.
Za više, pogledajte video na ATV kanalu.