( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
𝑻𝒂𝒊𝒍𝒐𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂𝒊𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒔 𝒐𝒏𝒈𝒐𝒊𝒏𝒈!
Girls and women from the Roma and Ashkali communities are continuing to realize their dream of gaining skills that will serve them towards their socio-economic empowerment and inclusion.
The project is being supported by the Canadian Embassy and implemented by Advancing Together (AT).
——————————————————-
𝑻𝒓𝒂𝒋𝒏𝒊𝒎𝒆𝒕 𝒑𝒆̈𝒓 𝒓𝒓𝒐𝒃𝒂𝒒𝒆𝒑𝒆̈𝒔𝒊 𝒑𝒐 𝒗𝒂𝒛𝒉𝒅𝒐𝒋𝒏𝒆̈!
Vajzat dhe gratë nga komunitet Rom dhe Ashkali po vazhdojnë te realizojnë ëndrrën e tyre që të fitojnë aftësi të cilat do t’iu shërbejnë drejt fuqizimit dhe përfshirjes së tyre socio-ekonomike.
Projekti po mbështetet nga Ambasada Kanadeze dhe zbatohet nga Advancing Together (AT).
——————————————————-
𝑶𝒃𝒖𝒌𝒂 𝒌𝒓𝒐𝒋𝒆𝒏𝒋𝒂 𝒋𝒆 𝒖 𝒕𝒐𝒌𝒖!
Devojke i žene iz zajednica Roma i Aškalija nastavljaju da ostvaruju svoj san o sticanju veština koje će im poslužiti za njihovo osnaživanje i socio-ekonomsku uključenost.
Projekat podržava kanadska ambasada, a sprovodi ga Advancing Together (AT).