( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Today, in Gracanica, Advancing Together and UNHCR officials met with returnee and IDP families of non-majority communities. Issues related to socio-economic conditions were discussed. In addition,
participants were informed about possibilities for improving their economic situation, such as training and employment opportunities.
Advancing Together is UNHCR Kosovo partner organization.
Sot, në Graçanicë, zyrtarët e Advancing Together dhe UNHCR-së u takuan me familjet e të kthyerve dhe të zhvendosurve të komuniteteve jo-shumicë.
Në takim u diskutuan çështjet që kanë të bëjnë me kushtet socio-ekonomike. Gjithashtu, pjesëmarrësit u informuan për mundësitë për përmirësimin e gjendjes së tyre ekonomike, konkretisht trajnimet që ofrohen si dhe mundësitë për punësim.
Advancing Together është organizatë partnere e UNHCR Kosovo.
Danas, su se u Gračanici, sastali zvaničnici Advancing Together i UNHCR-a sa porodicama povratnika i raseljenih lica iz nevećinskih zajednica. Na sastanku su razmotrena pitanja u vezi sa socio-ekonomskim uslovima. Takođe, učesnici su informisani o mogućnostima za poboljšanje ekonomske situacije, konkretno o obukama koje se nude kao i mogućnostima zapošljavanja.
Advancing Together je UNHCR Kosovo partnerska organizacija.