( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Today, two Roma returnees who have chronic diseases have been vaccinated with the first dose against COVID19. They feel well and are happy about their decision. Both of them have returned from North Macedonia and are now living in Plemetin/a village, Obiliq/Obilić municipality.
Advancing Together (AT), partner of UNHCR Kosovo is continuing to raise awareness among returnees and IDPs about the benefits of the vaccine against virus COVID19.

—————————————-

Sot, dy të kthyer të komunitetit Rom me sëmundje kronike janë vaksinuar me dozën e parë kundër COVID19. Ata ndihen mirë dhe janë të lumtur për vendimin e tyre. Të dy janë të kthyer nga Maqedonia e Veriut dhe tani jetojnë në fshatin Plemetin, komuna e Obiliqit.
Advancing Together (AT), organizatë partnere e UNHCR Kosovo, vazhdon të rrisë ndërgjegjësimin midis të kthyerve dhe personave të zhvendosur brenda vendit në lidhje me përfitimet e vaksinës kundër virusit COVID19

—————————————-

Danas su dva povratnika Romske zajednice sa hroničnim bolestima vakcinisani prvom dozom protiv COVID19. Oni se osećaju dobro i raduju se svojoj odluci. Obojica su se vratila iz severne Makedonije i sada žive u selu Plemetina, opština Obilić.
Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR Kosovo nastavlja da podiže svest povratnika i IRL o prednostima vakcine protiv virusa COVID19.