( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
𝗩𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗻 𝗪𝗲𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁𝗲𝗱 𝘁𝗼𝗱𝗮𝘆!
Advancing Together (AT) is supporting a group of marginalized youth from the Roma and Ashkali communities, including returnees and displaced persons. Today they began their journey towards professional training in the field of welding to achieve their socio-economic empowerment. The training is taking place at the Vocational School “Shtjefën Gjeqovi” in Prishtina.
This training is held by the professional trainers of this school based on the Memorandum of Cooperation recently reached between the school and the AT.
—————————–

𝗧𝗿𝗮𝗷𝗻𝗶𝗺𝗲𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗦𝗮𝗹𝗱𝗶𝗺 𝗳𝗶𝗹𝗹𝘂𝗮𝗻 𝘀𝗼𝘁!

Advancing Together (AT) po mbështet grupin e të rinjëve te margjinalizuar nga komunitetet Rom dhe Ashkali ku në mesin e tyre edhe persona të kthyer dhe të zhvendosur. Sot ata fillojnë rrugëtimin e tyre drejt aftësimit profesional në fushën e saldimit për të arritur fuqizimin e tyre socio-ekonomik. Trajnimi po zhvillohet në Shkollën Profesionale “Shtjefën Gjeqovi” në Prishtinë.
Ky trajnim mbahet nga trajnerë profesional të kësaj shkolle bazuar në Memorandumin e Bashkëpunimit të arritur së fundmi mes shkollës dhe AT-së.
—————————–
𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗻𝗮 𝗼𝗯𝘂𝗸𝗮 𝘇𝗮 𝘇𝗮𝘃𝗮𝗿𝗶𝘃𝗮𝗻𝗷𝗲 𝗷𝗲 𝗽𝗼𝗰̌𝗲𝗹𝗮 𝗱𝗮𝗻𝗮𝘀!
Advancing Together (AT) podržava grupu marginalizovanih mladih iz romske i aškalijske zajednice, uključujući povratnike i raseljena lica. Danas oni započinju svoje putovanje ka stručnom usavršavanju u oblasti zavarivanja kako bi postigli svoje društveno-ekonomsko osnaživanje. Obuka se odvija u Stručnoj školi “Shtjefen Gjeqovi” u Prištini.
Obuku drže profesionalni treneri ove škole na osnovu Memoranduma o saradnji koji je nedavno postignut između škole i AT –a.