( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
With the mediation of Advancing Together and the support of Handikos-Prishtina, was enabled a woman’s mobility thus making it easier for her to care for herself and her family. The woman from Roma community is a returnee from North Macedonia.
Advancing Together is a partner organization of UNHCR.
Me ndërmjetësim të Advancing Together dhe përkrahje të Handikos-Prishtina, një gruaje nga komuniteti Rom (e kthyer nga Maqedonia e Veriut) i mundësohet mobiliteti, në këtë mënyrë i lehtësohet përkujdesja ndaj vetes dhe familjes.
Advancing Together është organizatë partnere e UNHCR-së.
Uz posredovanje Advancing Together I uz podršku Handikos-Prishtina, ženi iz Romske zajednice (povratnica iz Severne Makedonije) je omogućena mobilnost i tako joj je olakšano da brine o sebi i svojoj porodici.
Advancing Together je partnerska organizacija UNHCR-a.