( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
“Advancing Together (AT), a partner organization of UNHCR Kosovo marks World Humanitarian Day to honor all humanitarian workers who regardless of circumstances, continue to assist people in need.”
“AT calls for more solidarity and support for all those who risk their lives and the help others.”

—————————————————
Advancing Together (AT), organizatë partnere e UNHCR Kosovo, shënon Ditën Botërore Humanitare për të nderuar të gjithë punonjësit humanitarë të cilët pavarësisht rrethanave, vazhdojnë të ndihmojnë njerëzit në nevojë.”

“AT bën thirrje për me shume solidaritet dhe mbështetje për të gjthë ata që rrezikojne jetën e tyre për të ndihmuar të tjerët”.
—————————————————
“Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR Kosovo, obilježava Svjetski humanitarni dan u čast svim humanitarnim radnicima koji, bez obzira na okolnosti, nastavljaju pomagati ljudima u nevolji.”
“AT poziva na veću solidarnost i podršku za sve one koji rizikuju svoje živote i pomoć drugima.”
https://www.facebook.com/advancingtogetherngo/posts/2941050149483980