( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Valmir, 18 years old from the Egyptian community, returned from Montenegro to the village of Klinavc/Klinavac, Klina municipality is realizing his dream of becoming a professional in welding, and this was achieved thanks to professional training in the field of welding. He now works diligently at the Bizmark Company in Pejë/Peč and helps his family. This gives him a brighter future and serves as an example for other young people.
“𝑰 𝒆𝒏𝒄𝒐𝒖𝒓𝒂𝒈𝒆 𝒂𝒍𝒍 𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒕𝒐 𝒃𝒖𝒊𝒍𝒅 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒔𝒌𝒊𝒍𝒍𝒔 𝒊𝒏 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒐𝒖𝒔 𝒇𝒊𝒆𝒍𝒅𝒔, 𝒕𝒐 𝒐𝒑𝒆𝒏 𝒖𝒑 𝒈𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆𝒓 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒐𝒚𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒐𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔 𝒇𝒐𝒓 𝒕𝒉𝒆𝒎𝒔𝒆𝒍𝒗𝒆𝒔.”

Advancing Together (AT), a partner organization of UNHCR Kosovo, marks today the World Youth Skills Day and is continuing to partner with private companies to include returnees and internally displaced persons in employment opportunities and economic empowerment.

————————————————————–

Valmiri, 18 vjeçar nga komuniteti Egjiptian, i kthyer nga Mali i Zi në fshatin Klinavc, komuna e Klinës po realizon ëndrrën e tij të bëhet profesionist në saldim, e kjo u arrit falë aftësimit profesional në fushën e saldimit. Ai tani punon me zell ne Kompaninë Bizmark në Pejë dhe ndihmon familjen e tij. Kjo i ofron atij një të ardhme më të ndritur dhe shërben shembull për të rinjtë e tjerë.
“𝑼𝒏𝒆̈ 𝒊𝒏𝒌𝒖𝒓𝒂𝒋𝒐𝒋 𝒕𝒆̈ 𝒈𝒋𝒊𝒕𝒉𝒆̈ 𝒕𝒆̈ 𝒓𝒊𝒏𝒋𝒕𝒆̈ 𝒕𝒆̈ 𝒏𝒅𝒆̈𝒓𝒕𝒐𝒋𝒏𝒆̈ 𝒌𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒆𝒕𝒆𝒕 𝒅𝒉𝒆 𝒂𝒇𝒕𝒆̈𝒔𝒊𝒕𝒆̈ 𝒆 𝒕𝒚𝒓𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒏𝒆̈ 𝒍𝒆̈𝒎𝒊 𝒕𝒆̈ 𝒏𝒅𝒓𝒚𝒔𝒉𝒎𝒆 𝒑𝒆̈𝒓 𝒕’𝒊 𝒉𝒂𝒑𝒖𝒓 𝒗𝒆𝒕𝒆𝒔 𝒎𝒖𝒏𝒅𝒆̈𝒔𝒊 𝒎𝒆̈ 𝒕𝒆̈ 𝒎𝒆̈𝒅𝒉𝒂 𝒑𝒆̈𝒓 𝒑𝒖𝒏𝒆̈𝒔𝒊𝒎” .

Advancing Together (AT) organizatë partnere e UNHCR Kosovo, shënon sot Ditën Ndërkombëtare e Aftësive të të rinjve dhe po vazhdon bashkëpunimin me kompani private për përfshirjen e të kthyerve dhe personave të zhvendosur brenda vendit në mundësitë e punësimit dhe fuqizimit ekonomik.

——————————————-

Valmir, 18-godišnjak iz egipatske zajednice, vraćen iz Crne Gore u selo Klinavac, opština Klina ostvaruje svoj san da postane profesionalac u zavarivanju, a to je postignuto zahvaljujući stručnom usavršavanju u oblasti zavarivanja. Sada marljivo radi u kompaniji Bizmark u Peći i pomaže porodici. To mu daje svetliju budućnost i služi kao primer ostalim mladim ljudima.
„𝑶𝒉𝒓𝒂𝒃𝒓𝒖𝒋𝒆𝒎 𝒔𝒗𝒆 𝒎𝒍𝒂𝒅𝒆 𝒍𝒋𝒖𝒅𝒆 𝒅𝒂 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒆 𝒔𝒗𝒐𝒋𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒏𝒆 𝒌𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒆𝒕𝒆 𝒊 𝒗𝒆𝒔̌𝒕𝒊𝒏𝒆 𝒖 𝒓𝒂𝒛𝒏𝒊𝒎 𝒐𝒃𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂 𝒌𝒂𝒌𝒐 𝒃𝒊 𝒔𝒆𝒃𝒊 𝒐𝒕𝒗𝒐𝒓𝒊𝒍𝒊 𝒗𝒆𝒄́𝒆 𝒎𝒐𝒈𝒖𝒄́𝒏𝒐𝒔𝒕𝒊 𝒛𝒂𝒑𝒐𝒔̌𝒍𝒋𝒂𝒗𝒂𝒏𝒋𝒂.“

Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR Kosovo na Kosovu, obeležava danas Međunarodni dan veština mladih i nastavlja saradnju sa privatnim kompanijama kako bi uključio povratnike i interno raseljena lica u mogućnosti zapošljavanja i ekonomskog osnaživanja.