( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
We have 4 local vacancy open.

➡ Local Community Facilitators (4) ⬅


Check out the link below and apply by the 30th of August 2022.

Kemi hapur 4 vende të lira pune.

➡ Lehtësues të komuniteti lokal (𝟒)  ⬅


Shikoni linkun e mëposhtëm dhe aplikoni deri më 30 gusht 2022.

Otvorena su 4 lokalna radna mesta.

➡ Četiri (4) facilitatora lokalne zajednice ⬅

Pogledajte link ispod i prijavite se do 30. avgusta 2022.